Câu lạc bộ lữ hành Hà Nội khảo sát dịch vụ du lịch tại Phú Quốc

Hưởng ứng chương trình du lịch Quốc gia năm 2011 với chủ đề “Du lịch biển đảo” cùng với sự kiện hãng hàng không Air Mekong mở đường bay thẳng Hà Nội – Phú Quốc; Câu lạc bộ lữ hành Hà Nội phối hợp với Hãng hàng không Air Mekong tổ chức chuyến khảo sát tuyến, điểm và dịch vụ du lịch tại Phú Quốc.

Chương trình khảo sát sẽ diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 năm 2011, gồm hai hoạt động chính: khảo sát dịch vụ và tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch, với sự tham gia của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang, Hãng hàng không Air Mekong, Câu lạc bộ lữ hành Hà Nội và hơn 25 đơn vị lữ hành đến từ Hà Nội.

Đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, nâng cao thương hiệu du lịch biển đảo Kiên Giang nói chung và du lịch Phú Quốc nói riêng.

Kim Hoàng