Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh


I. Doanh nghiệp

1. Trung tâm Du lịch Lữ hành Kiên Giang

Địa điểm kinh doanh: 05 Lê Lợi, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá

Điện thoại: 3862081

Fax: 3875757

 

2. Công ty Du lịch Công Đoàn

Địa điểm kinh doanh: 271 Trần Phú, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá

Điện thoại: 3920139 – 3873909

Fax: 3873619

 

3. Công ty TNHH Hùng Long

Địa điểm kinh doanh: 736 Nguyễn Trung Trực, An Hoà, Rạch Giá

Điện thoại: 3211650

 

4.  Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang

Địa điểm kinh doanh: 11 Lý Tự Trọng, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá

Điện thoại: 3862024

Fax: 3866917

 

5. DNTN Ngàn Sao

Địa điểm kinh doanh: Xóm Cửa Lấp, KP1, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3848203

Fax: 3848556

 

6.  DNTN Thành Lợi

Địa điểm kinh doanh: 32 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3846587 – 3994399

Fax: 3846536

 

7.  Công ty Cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc

Địa điểm kinh doanh: 01 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3846999

Fax: 3847163

 

8. DNTN Huỳnh Nghĩa

Địa điểm kinh doanh: 197 KP2, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3846746

Fax: 3846245

 

9. Công ty Cổ phần Du lịch Phú Quốc

Địa điểm kinh doanh: 01 Võ thị Sáu, KP2, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3982345

Fax: 3846028

 

10. Công ty TNHH Du lịch Hoàng Đế (Rex Travel )

Địa điểm kinh doanh: 338 Nguyễn Trung Trực, KP7, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3848401

 

11. Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tấn Vũ (Tấn Vũ Tourist)

Địa điểm kinh doanh: Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, Phú Quốc

Điện thoại: 3970789

Fax: 3994129

 

12. DNTN Đảo Ngọc

Địa điểm kinh doanh: 27 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3995588

Fax: 3995577

 

13. DNTN Lữ hành Hương Biển

Địa điểm kinh doanh: 94 đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3996990

Fax: 3847649

 

14. Công ty TNHH một thành viên Tre Vàng

Địa điểm kinh doanh: 4/8 Nguyễn Văn Trổi, KP3, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3608108

Fax: 3996422

 

15. Công ty TNHH Âu Việt (Âu Việt Travel )

Địa điểm kinh doanh: 95 Trần Hưng Đạo, KP7, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3997766

Fax: 3997755

 

16.  Công ty Nắng Vàng

Địa điểm kinh doanh: 91/10 Trần Hưng Đạo, KP7, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3994912

 

17. DNTN Đảo Việt

Địa điểm kinh doanh: 98 Trần Hưng Đạo, KP7, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3994889

Fax: 3994889

 

II. Chi nhánh – Văn phòng đại diện:

1. Chi nhánh Du lịch Lữ Hành Phú Quốc

Trụ sở: Trần Hưng Đạo, KP7, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3848988

Fax: 3982777

 

2 Chi nhánh Cty Dịch vụ Hàng Không sân bay TSN 

Trụ sở: 379 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3982281

Fax: 399558  

 

3. Chi nhánh Cty Cổ phần Du lịch An Giang

Trụ sở: Tổ 1, Ầp Bãi Giếng, xã Bình An, Kiên Lương

Điện thoại: 3759334

Fax: 3759334

 

4. VPĐD Cty TNHH Đồng Nội-PQ tourist

Trụ sở: 29F Nguyễn Trải, Dương Đông, Phú Quốc

Điện thoại: 3994444 – 3994666

Fax: 3994333