Thông tin Đại hội TDTT

Bảng tổng hợp huy chương  Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Thông báo V/V bổ sung điều lệ thi đấu môn võ  Vovinam, Võ cổ truyền Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Chương trình khai mac, bế mạc Đại Hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV – Kiên Giang 2011

Chương trình thi đấu môn Cầu lông Đại hội TDTT Đồng bằng sông cửu Long lần IV – Kiên Giang 2011

Lịch thi đấu môn Taekwondo Đại hội TDTT Đồng bằng sông cửu Long lần IV – Kiên Giang 2011

Lịch thi đấu môn Vovinam Đại hội TDTT Đồng bằng sông cửu Long lần IV – Kiên Giang 2011

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV – Kiên Giang 2011

Điều lệ Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV – Kiên Giang 2011

Kết quả thi đấu môn đua thyền truyền thống Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang 2011 (thị xã Hà Tiên ngày 2 đến 3/1/2011)

Danh sách Tỉnh, Thanh phố đăng cai tổ chức thi đấu các môn thể thao Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV – Kiên Giang 2011

Đăng ký tham gia các môn tại  Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long  lần IV – Kiên Giang 2011

THÔNG BÁO SỐ 1 V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong kế hoạch và điều lệ Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu long lần IV- Kiên Giang năm 2011

Điều lệ giải Bóng Đá  Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long  lần IV – Kiên Giang 2011

Điều lệ giải JuDo  Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long  lần IV – Kiên Giang 2011

Điều lệ giải Pantaque  Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long  lần IV – Kiên Giang 2011

Thông báo số 2 về việc thống nhất chuyên đăng cai môn billiards từ tỉnh Cần Thơ sang Cà Mau

Thông báo về việc thay đổi thời gian thi đấu môn Billiards Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Billiards Snooker  Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Thông báo số 3 về việc công tác tổ chức Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Điền kinh Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Bơi lội Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Cầu long Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Đẩy gậy Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Quần vợt Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Việt dã Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Võ cổ truyền Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Vovinam Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Điều lệ giải Taekwondo Đại hội TDTT Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

Thông báo số 5 về việc dời thời gian khai mạc,bế mạc và công tác tổ chức thi đấu giai đoạn 2 Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long  lần IV – Kiên Giang 2011

Báo cáo sơ kết công tác tổ chức Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV – Kiên Giang 2011

Lịch thi đấu các môn giai đoạn 2 tại tỉnh Kiên Giang

Thông báo kết quả thi đấu giải Việt dã Đại hội TDTT Đồng bằng sông cửu Long lần IV – Kiên Giang 2011