Lễ giỗ lần thứ 249 Bà Mạc Mi Cô 1763 – 2012

Nhân dịp lễ giỗ lần thứ 249 Bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) 1763 – 2012, Cùng với lễ giỗ của Bà là ngày khánh thành lập Miếu Bà ngụ tại phường Bình San Hà Tiên. Lễ giỗ Bà được tổ chức hàng năm vào ngày 29/09 âm lịch.

Lịch sử Mạc Mi Cô

Cổng trước và sau vào khi đền Thờ

Lễ thĩnh hương

Lễ tắm Bà lúc 0h ngày 29/09 năm Nhâm Thìn

Đền thờ Mạc Mi Cô là công trình thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư, bảo tồn, phát triển giá trị các di tích văn hóa lịch sử và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Hà Tiên, hướng đi cần nghiên cứu phát huy.”

Nguồn: hatien.vn