Học phí UEH năm 2022

Học phí UEH năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là đại học đa ngành tại Việt Nam, nằm trong nhóm đại học trọng điểm quốc gia. Đây là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam và cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế, quản lý cho Chính phủ và cá

Học bổng du học Nhật Bản toàn phần ASEAN được cấp hàng năm cho học sinh Việt Nam
Học bổng du học Nhật Bản toàn phần ASEAN được cấp hàng năm cho học sinh Việt Nam

c doanh nghiệp lớn.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ phân tích một số nội dung liên đến vấn đề: Học phí UEH năm 2022.

Học phí UEH năm 2022:

Học phí năm 2022 của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng 10% theo quy định của Chính phỉ. Tùy từng chương trình đào tạo mà học phí của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có các mức khác nhau.

– Đối với học phí đại trà:

Ngành/chuyên ngành chương trình đại trà:

+ Năm 1 (2021 – 2022) là 715.000 đồng.

+ Năm 2 (2022 – 2023) là 785.000 đồng.

+ Năm 3 (2023 – 2024) là 863.000 đồng.

+ Năm 4 (2024 – 2025) là 950.000 đồng.

– Đối với chương trình Chất lượng cao:

+ Ngành Kinh tế đầu tư: Học phần dạy bằng tiếng Việt 940.000 đồng/tín chỉ; Học phần dạy bằng tiếng Anh là 1.316.000 đồng/tín chỉ.

+ Thẩm định giá và Quản trị tài sản: Học phần dạy bằng tiếng Việt 940.000 đồng/tín chỉ; Học phần dạy bằng tiếng Anh là 1.316.000 đồng/tín chỉ.