Category: Du lịch

I. Doanh nghiệp 1. Trung tâm Du lịch Lữ hành Kiên Giang Địa điểm kinh doanh: 05 Lê Lợi, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá Điện thoại: 3862081 Fax: 3875757   2. Công ty Du lịch Công Đoàn Địa điểm kinh doanh: 271 Trần Phú, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá Điện thoại: 3920139 – 3873909 Fax:…